Economic class

MASA Academy Class

Skill class

Skill class

کلاس های مهارتی مجموعه ای از آموزش ها برای افرادی که دانش برنامه نویسی ندارند و یا هدف در ارتقای حرفه ی خود دارند، می باشد

قمیت و چارت درسی
Specialized class

Specialized class

کلاس های تخصصی برای افرادیست که اشراف به دانش کامپیوتر و برنامه نویسی دارند و می خواهند دانش خود را ارتقا دهند.

قمیت و چارت درسی
Economic class

Economic class

کلاس های اکونومی جهت آموزش افرادیست که دانش برنامه نویسی ندارند و هدف ورود آن ها به دنیای وب، کسب درآمد و یا افرادی که نیاز به دانش های کامپیوتری مرتبط به شغل خود را در زمان کوتاه دارند.

قمیت و چارت درسی
Online class

Online class

کلاس های آنلاین جهت آموزش افرادیست که علاقه به کسب دانش کامپیوتر و برنامه نویسی دارند اما به دلیل کمبود زمان نمی توانند به هدف خود برسند. نبابراین، کلاس انلاین فرصت خوبی است برای این افراد.

قمیت و چارت درسی
Economic class

Economic classEconomic classEconomic classEconomic classEconomic classEconomic class